Συνεχίζοντας την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies ώστε να μπορούμε να παρέχουμε στατιστικά στοιχεία επισκεπτών, να σας παρέχουμε στοχευμένο περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή με κοινωνικά δίκτυα.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τις ρυθμίσεις τους μπορείτε να αναζητήσετε στην πολιτική απορρήτου που εφαρμόζουμε.

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τις στήλες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ & ΚΑΡΙΕΡΑ

 

Με την παρούσα δηλώνω ότι είμαι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και ότι συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία από την εταιρεία «TUPPERWARE HELLAS A.B. & E.E.» των ανωτέρω παρασχεθέντων προσωπικών μου δεδομένων, για τους σκοπούς και τα αιτήματα που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα αλλά και για οποιαδήποτε επικοινωνία σε σχέση με αυτά. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο άρθρο. 6 παρ. 1 γράμμα β’ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΠΔ).

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται αμέσως μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τους προαναφερθέντες σκοπούς/αιτήματα ή δεν υπάρχει νομική υποχρέωση να αποθηκεύονται περαιτέρω.

Αντιλαμβάνομαι ότι έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον και ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε την σχετική Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας.

 

Top